• De brede basiskennis van de bio-ingenieur (K.U.Leuven), ook wel eens de ‘warme ingenieur’ genoemd. Ik koos als major milieutechnologie en als minor bodemkunde en landgebruik.
  • De kritische geest van de doctor in de wetenschappen (Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven). Altijd op zoek naar het meest vernieuwende, trok ik naar de Europese synchrotron in Grenoble om metingen te doen.
  • Een vijftal jaren ervaring in de mallemolen van de engineeringwereld. Fijn om vast te stellen: als ik iets doe, verandert er iets in de wereld.
  • Een werkveld dat nu helemaal opengegooid is. Nu de natuurlijke ecosystemen in gevaar zijn, gaat mijn interesse naar onze sociale systemen. Hoe organiseren we ons in het licht van de ecologische crisis?
  • Voeling met cocreatieve processen en diepgaande sociale innovatie. ‘Sociale technologie’ staat naast milieutechnologie. Ervaring met Theory U (u.lab), Art of Hosting, SALT-CLCP en Sociocracy 3.0.
  • Geëngageerd in burgerinitiatieven, commons, coöperaties, ngo’s en zelforganiserende initiatieven.
  • Wat nog? Bovenaan in mijn rugzak ligt mijn pen die aangescherpt werd door zes gelauwerde copywriters tijdens de Gouden Veer Copycursus.
  • En daar bovenop: een groeiende expertise in leiderschap: innerlijk leiderschap, participatief leiderschap, teal leiderschap… Hoe creëren we die wereld die we willen zien?