Project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair.

Initiatiefnemer: Glocal4impact BVBA

Partners: Goesthing BVBA, Architectenassociatie ARAS BVBA, Buurtcomité Heihoek

Dit project zet in op het ontwikkelen van een methodiek om traditionele spelers te betrekken bij de ontwikkeling van een leefomgeving, buurt, wijk, stadsgedeelte, om op een circulaire manier naar dit nieuwe systeem te doen kijken. Gebruikmakend van een ontwikkelde methodiek gebaseerd op Theory U, wordt sterk ingezet op een holistisch denken rond integrale duurzaamheid die deze systemen reeds van bij het prille begin circulair visualiseert. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het coöperatief engageren van alle betrokken partijen zoals architect, landschapsontwikkelaar, aannemer, energie-consulente, uitbater en ook bezoekers en buurtbewoners. Lees verder op de website van Vlaanderen Circulair

Mijn rol in dit project: helderheid brengen over wat Theory U is, wat het vraagt om met Theory U aan de slag te gaan en hoe dit kan gebeuren.

Juli – augustus 2019

Meer weten over Theory U? Ik schreef er een artikel over.