De veelheid aan thema’s die me boeien cluster ik rond twee fundamentele vragen.

De eerste vraag: Hoe kunnen we ons anders organiseren, met het welzijn van iedereen voor ogen?
Burgerinitiatieven, commons
Coöperatief ondernemen
Nieuwe manieren van werken en samenwerken
Awareness based systems change

De tweede vraag: Hoe brengen we onze ecologische voetafdruk in lijn met wat de planeet aankan?
Landbouw en voeding
Hernieuwbare energie
Klimaat
Natuur
Circulaire economie
Mobiliteit
Ruimtelijke ordening