Pods: the radical act of supporting one another

Pods: the radical act of supporting one another

Published on Better Work Together on 10 June 2022.

An introduction to what it means to be in a pod (sometimes also referred to as a crew, a coaching circle or a practice circle).

It feels so good to be supported with gentleness and care, in a challenge close to your heart, and to uncover what you hadn’t seen yet. And it is equally delightful to witness someone brighten up by offering your genuine presence and reflections. I cannot imagine my life any differently than with the rhythm of one or more pods going on.  (more…)

Ontwikkel in 7 weken een nieuw perspectief op maatschappelijke uitdagingen

Ontwikkel in 7 weken een nieuw perspectief op maatschappelijke uitdagingen

Verschenen in Oikos Tijdschrift in juni 2017.

In september start een nieuwe editie van u.lab 1x, een gratis online cursus die wereldwijd mensen inspireert, activeert en verbindt in de zoektocht naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Van globaal tot individueel, op alle niveaus is de kwaliteit van ons denken bepalend voor het resultaat dat we creëren. Als we een systeem bekijken met bewuste aandacht voor het geheel, dan zien we nieuwe mogelijkheden. U.lab moedigt aan om op kleine schaal te innoveren, om zo uiteindelijk wereldsystemen te transformeren. (more…)